Er is, terecht, veel te doen rondom het beschermen van persoonsgegevens. Dantimee, MKB Office Support, hierna te noemen Dantimee, neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dantimee, heeft deze Privacy en Cookie verklaring opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Dantimee bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Dantimee

Dantimee kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten en/of producten van Dantimee bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Dantimee kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Dantimee gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Dantimee de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Dantimee. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Dantimee en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: op de website van Dantimee (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: Dantimee gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

Dantimee kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Dantimee deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Dantimee correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Dantimee een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dantimee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Dantimee jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Dantimee de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

Dantimee maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Dantimee maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

 

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Dantimee draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dantimee bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Dantimee jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard zolang als dat nuttig is voor de dienstverlening, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Dantimee jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar miranda@dantimee.nl. Dantimee zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Dantimee neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dantimee heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Dantimee of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dantimee verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Dantimee via miranda@dantimee.nl.

DANTIMEE.NL is een website van Dantimee, MKB Office Support en is als volgt te bereiken:
Landlust 3, 2134 VZ Hoofddorp
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 60788453
Telefoon: 06 24 75 11 00
E-mailadres: miranda@dantimee.nl

 

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dantimee, verzoekt Dantimee je om zo snel mogelijk contact met Dantimee op te nemen via miranda@dantimee.nl. Dantimee zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

Dantimee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy en cookie verklaring. Lees daarom regelmatig de privacy en cookie verklaring voor een update.